​اگر عشق، واقعی‌است، پس به همان روشی با آن رفتار کن که با یک گیاه رفتار می‌کنی. تغذیه‌اش کن و در برابر باد و باران از آن محافظت کن. باید هر کاری را که میتوانی کاملا انجام دهی. اما اگر عشق واقعی نیست، در این صورت بهترین کار این است که به آن
بی‌توجهی کنی تا پژمرده شود.

📕 #حال_و_هوای_عجیب_در_توکیو
✍️ #هیرومی_کاواکامی