آرامش خود را به هیچ چیز و هیچ کس وابسته نکن، تا همیشه آن را داشته باشی...!

📙 مرد تکثیر شده
🏻 #ژوزه_ساراماگو