خلاقیت و حل مسئله
کتاب دانلودی خلاقیت و‌ حل مسئله
📚در این کتاب به مطالب زیر پرداخته می‌شود:

• هفت منبع نوآوری
• مهندسی ارزش
• روش طوفان ذهنی
• سه محرک خلاقیت
• حل مسئله در هفت مرحله
• و ده‌ها نکته کاربردی دیگر

🔹سرفصل‌های کتاب

۱. منابع اصلی خلاقیت

۲. سه محرک خلاقیت

۳. روش طوفان ذهنی

۴. پرسش، محرک خلاقیت